Elektroinštalácie - Chladiace zariadenia Pavel Maňo

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

Elektroinštalácie

 

Elektroinštalácie

  • nové rozvody

  • rekonštrukcie

  • opravy a údržba elektrických vedení

  • osvetlenie interiéru a exteriéru
  • Bleskozvody montáž a opravy

Poskytujeme montáž bleskozvodov na komplet, od realizačného projektu , výkopu zemniacej sústavy, montážou zvodov spolu s východiskovou revíziou. Odstránenie závad z odborných prehliadok bleskozvodov

Poskytujeme všetky metódy odstránenia závad:
Vylepšenie zemných odporov
Doplnenie zvodov a uzemnení
Demontáž starého vedenia
Doplenie podpier zvislého aj vodorovného vedenia

Revízny technik VTZE


REVÍZNY TECHNIK vyhradených technických zariadení elektrických.

Zaisťujeme revízie elektrických zariadení do 1000V vrátane bleskozvodov v zmysle vyhlášky 508/2009 Z.z., východzie revízie STN 33 2000-6-6 a periodické revízie STN 33 1500 , STN 33 1600

Všetka naša činnosť podlieha aktuálnym zákonom a normám platným v Slovenskej republike: Pavel Maňo je držiteľom osvedčenia
180/4/2012-EZ-E-E4.0,4.1,4.2,4.3-A vydaného Technickou inšpekciou v Nitre,
ktore oprávňuje vykonávať odborné skúšky a prehliadky vyhradených elektrických zariadení na celom území Slovenska.
Revízny technik VTZE

odborné prehliadky a skúšky elektrických strojov a zariadení
180/4/2012-EZ-E-E4.0,4.1,4.2,4.3-A 
 
created by dzino
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky